Heeft u langdurige intensieve zorg nodig? Dan vraagt u, of uw huisarts, een Wlz-indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden. Is dit het geval? Dan ontvangt u een Wlz-indicatie. Dit is een besluit waarin staat dat u recht heeft op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wlz-indicatie aanvragen
Op de website van het CIZ staat hoe u een Wlz-indicatie aanvraagt. Ook leest u op die website wat er precies gebeurt met uw Wlz-aanvraag.

Hulp bij uw Wlz-aanvraag
U kunt bijvoorbeeld familie of vertegenwoordigers vragen om u te helpen bij uw aanvraag. Of neem contact op met uw gemeente. Elke gemeente is verplicht om u gratis ondersteuning te bieden. Dit valt onder de zogeheten ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’.

Splitter_AWBZ